COMBO DÀN KARAOKE KINH DOANH PHÒNG 30m2_ DK3 99.000.000 VND