COMBO DÀN KARAOKE KINH DOANH PHÒNG 40m2_ DK4 GIÁ 155.000.000 VND