CUNG CẤP SET UP THIẾT BỊ PHÒNG TRÀ_GIÁ CHỈ 60.000.000